Conferința „Dreptul Afacerilor în Dinamica Inovării”

Ediția I
Remodelarea dreptului afacerilor sub impactul realității

Aula Magna „Carmen Sylva”
a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi”, B-dul Carol I nr. 11
Iași, 19-20 mai 2023

.

Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Iași, Facultatea de Drept și Științe Administrative a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava și „Catalizator – Asociația de Dezvoltare”, în parteneriat cu UNPIR – Filiala Iași, organizează Conferința ,,Dreptul afacerilor în dinamica inovării”, ediția din acest an având ca temă „Remodelarea dreptului afacerilor sub impactul realității”.

La confluența dintre realitate și dreptul afacerilor, apar mai multe întrebări cu privire la perspectivele unei astfel de întâlniri și a capacității dreptului afacerilor de a fi un spațiu normativ inovator și extins. Efervescența creatoare a fațetelor realității (socială – războiul și criza energetică; tehnologică – tehnologiile emergente sau/și disruptive, digitalizarea; ecologică – încălzirea globală și schimbările de mediu) acționează asupra dreptului și reclamă adaptarea normei juridice. Conferința își propune să identifice interacțiunile dintre noua realitate și dreptul afacerilor, care impun modificarea legislației astfel încât să reflecte realitatea și să corespundă cât mai bine nevoilor afacerii.

Dezbaterile vor fi grupate în jurul unor probleme actuale și complexe precum:
– Societățile: aceiași vechi actori pe scena noii realități?
– Dinamica obligațiilor: de la focul războiului la tirul digitalizării și al tehnologiilor emergente și disruptive.
– Arbitrajul: un pas spre „binele comun” al mediului de afaceri și al societății.
– (Pre) Insolvența: tărâmul fără de sfârșit al schimbărilor.

Speakerii sunt profesori și cercetători de la universitățile de prestigiu din România care, în același timp, sunt și practicieni de marcă în domeniul dreptului afacerilor cu preocupări aferente tematicii propuse: avocați, arbitri, practicieni în insolvență, magistrați, funcționari publici.

Evenimentul se adresează atât juriștilor cât și altor specialiști implicați în mediul de afaceri (economiști, consultanți fiscali etc.) interesați de problematica abordată fiind deschis, de asemenea, studenților, masteranzilor și doctoranzilor.

Acreditare INPPI – Evenimentul este acreditat cu 10 puncte de pregătire profesională. Acordarea punctelor se va realiza conform metodologiei specifice profesiei de practician în insolvență.

Acreditare INPPA – Evenimentul formează obiectul procedurii de aprobare în principiu de către INPPA. Conferința este inclusă în programul de pregătire și perfecționare continuă a avocaților. Punctele de pregătire profesională se vor acorda după încheierea conferinței, în baza prevederilor Metodologiei de recunoaștere a activităților de pregătire profesională continuă, aprobată de Consiliul U.N.B.R.

Lucrările conferinței vor fi publicate în Revista Română de Drept al Afacerilor, revistă indexată ISI – www.rrda.ro

.

Comitet Științific

 • Prof. emerit dr.h.c. Liviu Pop, Membru corespondent al Academiei Române
 • Prof.univ.dr. Smaranda Angheni, Președinte al Institutului Român de Drept Comercial
 • Prof.univ.dr. Radu Bufan, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest, Timișoara
 • Prof.univ.dr. Aurora Ciucă, Facultatea de Drept și Științe Administrative, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
 • Prof.univ.dr. Ștefan Deaconu, Facultatea de Drept, Universitatea București
 • Prof.univ.dr. Gheorghe Piperea, Facultatea de Drept, Universitatea București
 • Prof.univ.dr. Lucian Săuleanu, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova
 • Prof.univ.dr. Ioan Schiau, Facultatea de Drept, Universitatea Brașov
 • Prof.univ.dr. Mihai Șandru, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române

Comitet de organizare

 • Conf.univ.dr. Maria Nica-Dumitru, Președintele Curții de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Iași
 • Conf.univ.dr. Camelia Ignătescu, Decan, Facultatea de Drept și Științe Administrative, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
 • Paul Butnariu, Președintele Camerei de Comerț și Industrie Iași
 • Conf.univ.dr. Raul-Felix Hodoș, Președintele Curții de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Mureș
 • Sorin Gheorghiu, Director Direcția Promovare și Relația cu membrii, Camera de Comerț și Industrie Iași

.

Partener instituțional: UNPIR – Filiala Iași

.

Partener media: Wolters Kluwer