Utilizarea cookies de către site-urile web ale instanțelor arbitrale (rezumat)

Autor: Prof.univ.dr. Mihai Șandru

Instituțiile arbitrale sunt pregătite pentru abordarea arbitrajului în versiunea modernă, prin utilizarea noilor tehnologii.

Măsuri tehnice și organizatorice privind securitatea datelor în arbitrajul comercial internațional sunt de diferite categorii și se raportează la diferite aspecte ale activității arbitrale.

Utilizarea internetului în activitatea arbitrală presupune riscuri și vulnerabilități de care arbitrajul trebuie să țină seama.

În același timp, internetul reprezintă și o oportunitate de comunicare.

Cookies sunt elemente care pot întregi viziunea instituțiilor arbitrale cu privire la persoanele care utilizează site-ul.

Studiul compară cateva instituții arbitrale internaționale și câteva din România din perspectiva instalării cookies pe website-urile oficiale.