Unele aspecte privind (in)eficacitatea declarației de denunțare unilaterală a contractului (rezumat)

Autor: Bogdan Dumitrache, Executor judecătoresc

Recunoscută și în epoca vechiului Cod civil ca modalitate, excepțională, de încetare anticipată a contractului, denunțarea unilaterală a fost relansată sub Noul Cod civil, sporindu-și sfera de aplicare printr-o explicită recunoaștere a incidenței sale în zona unor contracte irevocabile prin natura lor.

Reglementarea posibilității de includere în asemenea contracte a unor clauze de denunțare unilaterală reprezintă, însă, nu doar un confort suplimentar acordat anumitor raporturi contractuale, ci și o provocare pentru a examina în ce măsură o asemenea posibilitate ajunge să fie efectivă și reală.

Testul reflectării acestei posibilități atât în legislația publicității imobiliare, cât și în planul formelor procedurale  care pot da satisfacție manifestării de voință, pur potestative, în sensul de a pune capăt contractului înainte de termen fără obligația părții de a da explicații pentru acest gest este, credem, un test cât se poate de relevant.