Speakeri

Conferința
„DREPTUL AFACERILOR ÎN DINAMICA INOVĂRII”

Ediția I
Remodelarea dreptului afacerilor sub impactul realității
Iași, 19-20 mai 2023

Aula Magna „Carmen Sylva”
a Universității Tehnice „Gheorge Asachi”, B-dul Carol I nr.11

.

Vineri, 19 mai 2023


Panelul 1. Realitatea – catalizatorul inovării dreptului afacerii (9.15-10.45)

Moderator: Conf.univ.dr. Maria Nica-Dumitru – Președintele Curții de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Iași.

Prof. emerit dr.h.c. Liviu Pop – membru corespondent al Academiei Române, membru titular al Academiei Privatiștilor Europeni de la Pavia – Italia, membru titular al Academiei de Știinţe Juridice din România; Doctor Honoris Causa al Universităţii din București și al Universităţii de Vest din Timișoara, al Universităţii „Ovidius” din Constanţa și al Universităţii din Oradea; arbitru al Curții de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Cluj; profesor emerit și conducător de doctorat la Facultatea de Drept a Universităţii „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.

Prof.univ.dr. Smaranda Angheni – Președintele Institutului Român de Drept Comercial, Rector al Universității „Titu Maiorescu” din București, conducător de doctorat la Facultatea de Drept din cadrul Universității „Titu Maiorescu” din București, director de master cu titlul „Drept internațional și european” în cadrul parteneriatului Universitatea „Titu Maiorescu” din București – Universitatea din Orleans, Franța; arbitru al Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României și profesor-formator la Institutul Național al Magistraturii.

Prof.univ.dr. Ștefan Deaconu – conducător de doctorat la Facultatea de Drept din cadrul Universității din București (drept constituțional), membru în Consiliul Facultății de Drept a Universității din București, membru în Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDU); Președintele Curții de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, arbitru în cadrul Curţii de Arbitraj Economic și Comercial Internaţional din China și avocat în cadrul Baroului București.

.

Panelul 2. Societățile – aceiași vechi actori pe scena noii realități? (11.15-13.15)

Moderator: Prof.univ.dr. Radu Catană, Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca.

Drd. Valentina Burdescu – Director General al Oficiului Național al Registrului Comerțului. A fost Director al Direcției Buletinul Procedurilor de Insolvență din cadrul ONRC. A fost membru în grupul de lucru organizat la nivelul Ministerului Justiției pentru elaborarea Codului Insolvenței, a participat la mai multe stagii de pregătire, precum și la alte evenimente/acțiuni în domeniul insolvenței și a participat la elaborarea și implementarea mai multor proiecte de acte normative, norme metodologice, instrucțiuni etc., precum și la transpunerea și implementarea directivelor, regulamentelor în domeniul insolvenței, societăților, registrului comerțului.

Prof.univ.dr. Lucian Săuleanu – profesor universitar doctor la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative a Universității din Craiova, fiind titularul cursurilor „Societăţi comerciale” şi „Operaţiuni bancare şi de bursă”; arbitru la Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, membru al Centrului de Cercetări Juridice Fundamentale din Craiova, membru al Asociației Europeane de Drept Bancar și Financiar – România; avocat în cadrul Baroului Dolj și Președinte al Curții de Arbitraj Profesional a Avocaților – Baroul Dolj.

Conf.univ.dr. Maria Nica-Dumitru – conferențiar universitar doctor la Facultatea de Drept și Științe Administrative a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, fiind titularul cursurilor de Drept comercial și Drept civil. Obligații; Președintele Curții de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Iași, formator la Institutul Național de Pregătire Profesională a Avocaților, lector la Institutul Național de Pregătire a Practicienilor în Insolvență, avocat în cadrul Baroului Iași și practician în insolvență; colaborator permanent al Revistei Române de Drept al Afacerilor.

Conf.univ.dr. Ciprian Păun – conferențiar universitar doctor la Facultatea de Științe Economice a Universitații Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, fiind titularul cursurilor de Drept Fiscal şi Dreptul afacerilor; director al Revistei Române pentru Protecția și Securitatea Datelor cu Caracter Personal, membru în Comitetul de Redacție al Revistei „Cluj Tax Forum” și avocat în cadrul Baroului Cluj. A fost profesor asociat la École de Management de Normandie (Franța) și la Plymouth State University (SUA).

Dr. Sebastian Bodu – Consilier de stat în cadrul Guvernului României, membru în Comisia de apel de pe lângă Secretariatul General al Guvernului – Arbitraj sportiv obligatoriu, Master of Business Administration (MBA) – titlu obținut în 2004 la Kennesaw State University, Michael J. Coles Business School/ASEBUSS, arbitru la Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României; cadru didactic asociat la Facultatea de Drept și Științe Sociale din cadrul Universității „1 Decembrie” Alba Iulia și formator la Institutul Notarial Român.

.

Panelul 3. Dinamica obligațiilor: de la focul războiului, la tirul digitalizării și al tehnologiilor emergente/disruptive (14.15-16.30)

Moderator: Prof.univ.dr. Radu Bufan, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest, Timișoara.

Prof.univ.dr. Radu Bufan – conducător de doctorat la Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timişoara în materie de Fiscalitate, Dreptul insolvenței, Drept fiscal european, Drept fiscal şi contabil și a inițiat masterul de drept fiscal de la Facultatea de Drept a Universității din Bucureşti, unde predă şi Teoria Generală a Dreptului Fiscal; expert contabil, membru al Corpului Experților Contabili şi Contabililor Autorizați din România, consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților Fiscali, avocat în cadrul Baroului Timiş, fondator și administrator al Associated Business Advisors din Timișoara, membru al International Fiscal Association.

Asist.cercet.dr. Natalia Șvidchi – avocat definitiv, membru al Baroului Timiș, din anul 2013. A absolvit Facultatea de Drept și Științe Administrative și studiile postuniversitare de masterat, specializarea Dreptul afacerilor, în cadrul Universității de Vest din Timișoara. A obținut titlul științific de Doctor în drept cu teza „Regimul fiscal al plăților de dobânzi”. Cadru universitar asociat la Facultatea de Drept și la Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor din cadrul Universității de Vest din Timișoara.

Bogdan Dumitrache – în prezent, executor judecătoresc. A fost formator la Institutul Național al Magistraturii, magistrat asistent la Înalta Curte de Casație și Justiție, avocat în Baroul București și asistent universitar la Catedra de Drept privat a Facultății de Drept a Universității din București. A făcut parte din Comisia de redactare a Proiectului Noului Cod civil (Legea nr. 287/2009), din Comisia de redactare a Proiectului Legii de punere în aplicare a Noului Cod civil (Legea nr. 71/2011) și din Comisia de redactare a Proiectului Legii de punere în aplicare a Noului Cod de Procedură civilă (Legea nr. 76/2012).

Dr. Dumitru Dobrev – cercetător științific în cadrul Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, consilier în proprietate industrială, membru al Consiliului de Conducere al Camerei Naționale a Consilierilor în proprietate industrială din România, unde a ocupat poziția de șef al comisiei juridice și avocat în cadrul Baroului București. A scris numeroase lucrări în calitate de cercetător științific la Institutul de Cercetări Juridice „Andrei Rădulescu” al Academiei Române și de director științific al Revistei Române de Drept al Afacerilor.

Dr. Mihaela Mocanu – doctor în drept,  redactor-șef la Revista Română de Drept al Afacerilor și avocat în cadrul Baroului București specializat în dreptul artei și franciză. A coordonat echipa din cadrul Piperea & Asociații care a redactat/avizat actele legislative reprezentând legislaţia secundară necesară implementării Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii în cadrul proiectului „Technical Assistance for The Revision of The Legislation on Health”, pentru Ministerul Sănătății.

Conf.univ.dr. Răzvan Viorescu – conferențiar universitar doctor la Facultatea de Drept și Științe Administrative a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava și avocat în Baroul Suceava. Este membru în comitetele științifice de cercetare ale revistelor: Revista Pro Iure, editată de Baroul Suceava, Revista The USV Annals of Economics and Public AdministrationEuropean Journal of Law and Public Administration și altele. A publicat numeroase lucrări științifice în domeniul dreptului administrativ, contenciosului administrativ, dreptului constituțional.

Gabriel Ungureanu – Director Executiv Wolters Kluwer Romania.

.

Panelul 4.  Arbitrajul – un pas spre „binele comun” al mediului de afaceri și al societății (17.00-18.30)

Moderator: Prof.univ.dr. Mihai Șandru, Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române.

Prof. univ.dr. Ioan Schiau – profesor universitar doctor la Facultatea de Drept a Universității „Transilvania” din Brașov, fiind titularul cursurilor de Drept comercial, Dreptul comerțului internațional,  Dreptul insolvenței; fondatorul și președintele Curții de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Brașov, arbitru la Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României și avocat în cadrul Baroului Brașov.

Prof.univ.dr. Mihai Șandru – cercetător științific gr. I, a fondat şi coordonează Centrul de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române și este arbitru la Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României. Detalii: mihaisandru.ro.

Prof.univ.dr. Aurora Ciucă – profesor universitar doctor la Facultatea de Drept și Științe Administrative a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, fiind titularul cursurilor de Drept internațional public și Protecția internațională a drepturilor omului; conducător de doctorat  în materia Dreptului internațional al drepturilor omului la Școala Doctorală din cadrul Universității „Titu Maiorescu” din București; membru fondator și Președinte al Asociației academice „Vespasian V. Pella” din Iași, formator la Institutul Național de Pregătire Profesională a Avocaților și avocat în cadrul Baroului Iași. A urmat stagii de specializare la Institutul Internațional pentru Drepturile Omului Réne Cassin (Franța), Center for Civil and Human Rights (SUA), Institute for Human Rights (Abo Akademy University, Finlanda).

Lect.univ.dr. Alina Oprea – lector universitar la Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Drept (discipline predate: Dreptul comerţului internaţional, Contracte de afaceri interne şi internaționale). Are o Diplomă de Studii Aprofundate (2004) în Drept internațional privat şi dreptul comerțului internaţional la Universitatea Paris II Panthéon-Assas (grad master), iar din martie 2011 este doctor în drept la aceeași universitate, cu o teză de doctorat  – „Dreptul Uniunii europene si legile internațional imperative” – coordonată de prof. Bernard Audit. Domenii de cercetare: dreptul contractelor internaționale, arbitraj internațional, insolvență transfrontalieră, procedură civilă europeană.

Dr. Andrei Săvescu – Director Juridice.ro, arbitru la Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, președintele Societății de Științe Juridice din România, cercetător asociat în cadrul Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, membru fondator al Asociației pentru Tehnologie și Internet, formator la Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților și avocat în cadrul Baroului București. Predă Cyberlaw, din anul 2005, la Universitatea Româno-Americană din București, Universitatea de Vest din Timișoara și Universitatea „Titu Maiorescu” din București.

.

Sâmbătă, 20 mai 2023

.

Panelul 5. Insolvența – tărâmul fără de sfârșit al schimbărilor
Partea I (9.30-11.15)

Moderator:  Lect.univ.dr. Sergiu Golub, Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai.

Prof.univ.dr. Gheorghe Piperea – doctor în drept al Universității din București și al Universității Sorbonne I – Pantheon din Paris; profesor universitar și conducător de doctorat la Facultatea de Drept din cadrul Universității din București, fiind titularul cursurilor de Drept comercial român, Protecția Consumatorului, Proceduri de insolvență; fondatorul societății de avocatură „Piperea & Asociații” și autorul a peste 40 de amendamente la proiectul Legii insolvenței; arbitru la Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României și membru al echipei editoriale – Colegiul de onoare al Revistei Române de Drept al Afacerilor.

Jud. Alina Prelipcean – judecător specializat în cauze de contencios administrativ și fiscal. Vicepreședinte al Curții de Apel Iași și membru ales în Colegiul de Conducere al instanței, membru al Rețelei judiciare române în materie civilă și comercială și membru al Rețelei judiciare europene în materie civilă și comercială. A fost președinte al Secției Comerciale și de Contencios Administrativ din cadrul Tribunalului Iași și șef al serviciului Relații Internaționale din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. A fost cadru didactic asociat la Facultatea de Drept din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, disciplina „Practică judiciară”.

Conf.univ.dr. Vasile Nemeș – conferențiar universitar doctor la Facultatea de Drept de la Universitatea „Nicolae Titulescu” din București, fiind titularul cursurilor de Drept bancar, Dreptul asigurărilor, Drept comercial. Avocat în cadrul Baroului București, formator la Institutul Național de Pregătire Profesională a Avocaților, formator în cadrul Institutului Notarial Român, membru în Consiliul Științific al Institutului Național de Pregătire a Practicienilor în Insolvență, arbitru la Curtea de Arbitraj Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, arbitru în Corpul de Arbitri care funcționează pe lângă Oficiul Român pentru Drepturile de Autor și conciliator în Corpul Conciliatorilor al Centrului de soluționare alternativă a litigiilor în domeniul bancar.

Lect.univ.dr. Gabriela Fierbințeanu – doctor în Drept al Universității „Nicolae Titulescu” din București, cu teza de doctorat „Insolvența transfrontalieră”. În perioada deținerii de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene a condus Grupul de lucru „Dreptul Societăților” în cadrul Consiliului Uniunii Europene, reușind împreună cu echipa României să finalizeze negocierea a două directive din domeniul dreptului societar, Directiva (UE) 2019/1151, respectiv Directiva (UE) 2019/2121. Anterior detașării în Ministerul Afacerilor Externe, și-a exercitat activitatea în cadrul Oficiului Național al Registrului Comerțului și Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, coordonând Serviciul Buletinul Procedurilor de Insolvență, respectiv Serviciul Biroul Unic.

Partea a II-a (11.45-13.30)

Conf.univ.dr. Raul-Felix Hodoș – conferențiar universitar doctor la Facultatea de Drept și Științe Sociale din cadrul Universității „1 Decembrie” Alba Iulia, fiind titularul cursurilor de Dreptul comerțului internațional, Protecția și inspecția muncii. Redactor-șef la Revista Română pentru Protecția și Securitatea Datelor cu Caracter Personal, Președintele Curții de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Mureș, formator la Institutul Național de Pregătire Profesională a Avocaților, avocat în cadrul Baroului București, practician în insolvență, conciliator SAL-Fin și mediator.

Lect.univ.dr. Sergiu Golub – lector universitar doctor și prodecan al Facultăţii de Drept a Universităţii „Babeş-Bolyai” din  Cluj-Napoca, fiind titularul cursurilor de Drept comercial, Dreptul insolvenței, Dreptul finanțării întreprinderii. Formator în cadrul Institutului Notarial Român, consilier juridic și arbitru pe lista Curților de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Mureș și Cluj. A publicat numeroase articole de specialitate în volume colective, volume ale conferințelor și reviste de specialitate, una dintre temele de cercetare aprofundată fiind instituţia fiduciei. A fost reprezentant al Ministerului de Externe la lucrările celei de-a 49-a și 51-a ediții a Grupului de lucru V Insolvență a UNCITRAL (Decembrie 2016 Viena, Mai 2018 New-York). Are o prezenţă constantă la conferinţe în care analizează subiecte de drept drept civil, drept comercial, drept bancar, dreptul insolvenţei şi drept societar.