Regimul juridic al compensației legale în reglementarea noului Cod civil (rezumat)

Autor: Prof. emerit dr.h.c. Liviu Pop

Studiul este consacrat analizei compensației legale, privită ca mijloc juridic de stingere a obligațiilor civile, prin care are loc realizarea indirectă a drepturilor creditorilor.

Analiza debutează cu câteva considerații privind noțiunea, calificarea juridică, sediul legal, felurile  și utilitatea practică a compensației.

Autorul acordă un spațiu larg punerii în discuție a compensației legale, reglementată atent în textele noului Cod civil român.

Astfel, sunt amplu analizate condițiile care trebuie să fie îndeplinite pentru a fi în prezența compensației legale; de asemenea, este  determinat domeniul de aplicare a compensației legale și decelate obstacolele și excepțiile legale în care, din anumite motive, acest mijloc juridic de stingere a obligațiilor civile nu poate opera; astfel, unele dintre acestea se întemeiază pe interesele părților și altele sunt prevăzute de lege cu scopul de a fi apărate și asigurate drepturile unor terțe persoane.

O atenție deosebită este acordată efectelor și mecanismului compensației legale, care operează de plin drept, în alți termeni, ex lege.

Analiza regimului juridic al compensației legale continuă cu punerea în discuție a posibilității juridice pe care o au creditorii în cauză de a renunța expres sau tacit la beneficiul acesteia.

Discursul autorului se încheie cu abordarea particularităților mecanismului compensației legale atunci când operează în raporturile obligaționale reciproce existente între persoanele juridice, așa cum ele rezultă din reglementările  unor acte normative speciale.