Personalitatea juridică a societăților – între ficțiune juridică și suprapuneri conceptuale (rezumat)

Autor: Conf.univ.dr. Ciprian Păun

Personalitatea juridică este un concept funcțional societar dezvoltat cu scopul de a proteja interesul comercial de interesul personal al asociațiilor și în același timp de a acoperi cu “vălul corporatist” orice fel de responsabilitate personală a asociatului.

Văzut într-o dinamică contemporană, conceptul de personalitate juridică, în special la societățile unipersonale în Europa și în Statele Unite ale Americii a devenit o “recuzită de tip Superman” al cărei scop este protejarea patrimoniului personal.

Din perspectiva autorității publice, statele au inventat concepte juridice speciale care paralizează platoșa juridică de supererou a conceptului în dezbatere, prin atacuri din alte ramuri juridice.

Astfel prin angajarea răspunderii în caz de insolvență sau prin răspunderea fiscală solidară creditorii, în special cei publici și-au construit mecanisme de atac foarte eficiente care au condus la o schimbare de concept și poate la un alt fel de definiție.