Modalități de conservare a patrimoniului societății în cazul litigiilor dintre asociați sau care au obiect stabilirea calității de asociat (rezumat)

Autor: Prof.univ.dr. Lucian Săuleanu

Pe fondul litigiilor dintre asociați care au ca obiect stabilirea calității de asociat sau excluderea asociatului administrator poate să apară riscul diminuării patrimoniului societății, motiv pentru care se impune identificarea unor măsuri de conservare a patrimoniului societății în condițiile în care inființarea unui secrestru asigurator ori judiciar nu este admisibilă.

Patrimoniul unei societăți este este într‑o continuă modificare,  intrarea sau ieşirea unor drepturi afectează garanția comună a creditorilor în lipsa indisponibilizării bunurilor societății sau a drepturilor pe care asociatul ori administratorul le are; în aceste condiții se impune a lămuri în ce măsură pot fi luate anumite măsuri necesare sau utile pentru conservarea  drepturilor societății, precum interdicția de înstrăinare a bunurilor imobile ale societății sau interdicția cesionării părților sociale, măsuri provizorii până la soluționarea definitivă a a dosarului de fond.