Guvernanța corporativă și managementul riscului în instituțiile de credit (rezumat)

Autor: Dr. Sebastian Bodu

Articolul tratează guvernanța corporativă și managementul riscului în instituțiile de credit.

Deși este parte integrantă a guvernanței corporative, în general, în cazul instituțiilor de credit managementul riscului dobândește valențe autonome.

Băncile sunt predispuse la risc prin însăși modelul lor de afaceri.

Când faci afaceri cu banii altora, riscul la care expui societatea comercială este mult mai mare decât atunci când faci afaceri cu banii tăi. Iar băncile fac afaceri în mod preponderent cu banii altora, mai exact, cu banii deponenților.

Pentru o gestiune eficientă și prudentă, instituțiilor de credit le-au fost dedicate o serie de reglementări prin Acordul Basel III. Alte reglementări sunt însușite prin coduri de guvernanță.

O discuție mereu actuală este în ce măsură instituțiile de credit pot fi lăsate să se auto-reglementeze, respectiv în ce măsură statele trebuie să intervină cu norme juridice de reglementare.

Supravegherea prudențială a băncilor, inclusiv din punct de vedere al guvernanței corporative și managementul riscului, poate contribui la prevenirea crizelor financiare, prin identificarea și abordarea riscurilor în timp util.