De la insolvabilitate la insolvență – atragerea răspunderii solidare potrivit art. 25 alin. 2 indice 1 din Codul de procedură fiscală (rezumat)

Autor: Jud. Alina Prelipcean

Cazul de atragere a răspunderii solidare reglementat de art. 25 alin. 2 indice 1 din Codul de procedură fiscală este, de bună seamă, prilej de dezbatere cu privire la posibila existență, în cazul creanțelor fiscale, a 2 alternative normative de recuperare a acestora: fie pe această cale, fie pe calea răspunderii pentru apariția stării de insolvență reglementată de legea insolvenței.

“Privilegiul statului” versus caracterul concursual al procedurii insolvenței sunt puncte de plecare ale unei analize care să ne conducă la răspunsul corect.